Εργαλείο για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος: Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στην πιλοτική δοκιμή!

Οι εταίροι του έργου OSTESA ΕU στρατολογούν ΜΜΕ σε κάθε μία από τις χώρες-εταίρους για να συμμετάσχουν στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος. Οι οργανισμοί/εταιρείες που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ένα σύνολο σχετικών διαστάσεων για να αποκτήσουν μια σαφή και μετρήσιμη ποσοτικά εικόνα σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού…

Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε από την 3η συνάντηση του έργου: μάθετε σχετικά εδώ!

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακρατικής συνάντησης (Κύπρος, 11/12 Απριλίου 2017), οι εταίροι ανέλυσαν τα βασικά επιτεύγματα του έργου και καθόρισαν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των παραδοτέων του OSTESA EU, καθώς και δραστηριότητες διάδοσης και ποιότητας. Συμφωνήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες προθεσμίες δίδοντας έμφαση σε όσα αφορούν το Εργαλείο για την αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος  και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Toolkit. Η κοινοπραξία αναπτύσσει επί του παρόντος καινοτόμο περιεχόμενο και πηγές για τη δημιουργία ενός…

Οι τελικοι χρηστες και οι εμπειρογνωμονες συμμετειχαν στην τελειοποιηση των δηλωσεων του εργαλειου αξιολογησης

Με βάση τα συμπεράσματα από την φάση της έρευνας και της ανάλυσης, οι εταίροι αναπτύσσουν το εργαλείο αξιολόγησης του οργανωτικού κλίματος. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο καλύπτει τις βασικές διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν: την επικοινωνία, την αναγνώριση, την ανταμοιβή, τη συνοχή, την υποστήριξη, τη σαφήνεια, την εμπιστοσύνη, την ηγεσία, τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, όλοι οι εταίροι…

Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί!

  Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί! Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κύρια ευρήματα της πρώτης φάσης του έργου; Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, της βιβλιογραφικής έρευνας και της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους εδώ. Μείνετε ενημερωμένοι με την εξέλιξη του έργου και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επόμενα βήματα του έργου μέσω του 3ου ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου, διαθέσιμο εδώ.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ OSTESA EU!

Που βρισκόμαστε? Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου OSTESA EU έχουν μόλις ολοκληρώσει ένα σημαντικό βήμα στα πλαίσια του έργου αυτού –τη φάση της ανάλυσης της έρευνας. Σχετικά με αυτό το επίτευγμα απολύτως θεμελιώδη ήταν η συμμετοχή των διευθυντών, των εργαζομένων, των εκπαιδευτών και των συμβούλων που προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμα σε μια έκθεση ανάλυσης έρευνας. Τι ακολουθεί? Είμαστε τώρα στην προετοιμασία του εργαλείου αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα μας…

Έρευνα Πεδίου για το Ευρωπαϊκό Έργο OSTESA EU

Το έργο OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction είναι ένα έργο κάτω από το πρόγραμμα Erasmus + (Βασική Δράση 2) το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των διευθυντών (ειδικότερα ηγετικών) αλλά και των υπαλλήλων για τη βελτίωση του θετικού οργανωτικού κλίματος στις επιχειρήσεις/οργανισμούς/ιδρύματα. Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξη της δημιουργίας ενός θετικού οργανωτικού κλίματος, το οποίο θεωρείται να έχει μεγάλη…

Το έργο μας με λίγα λόγια

Οι εταίροι του OSTESA EU δημιούργησαν ένα φυλλάδιο με βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο (στόχοι, ομάδα-στόχο και τα αποτελέσματα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό πατώντας εδώ.