Οργανωτική επιτυχία μέσα από την ικανοποίηση των εργαζομένων

Ostesa EU Project

Το έργο OSTESA ΕU είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων τους και τη δέσμευση τους σχετικά με την προώθηση ενός θετικού οργανωτικού κλίματος. Με μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και πολύτιμα υλικά, το OSTESA EU μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κινήτρων του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Πως? Βρείτε περισσότερα εδώ…

Το έργο

Το Έργο OSTESA EU έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση και τη βελτίωση θετικού οργανωτικού κλίματος και ως εκ τούτου την αύξηση του κινήτρου των εργαζομένων και των διευθυντών, και τη βελτίωση απόδοσης των ΜΜΕ. Μέσω χρήσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων αξιολόγησης που καλύπτουν διάφορες διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος και διάφορα υλικά κατάρτισης, το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις (διευθυντές, το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και τους υπαλλήλους) να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Επιπλέον, τα εργαλεία και τα υλικά του OSTESA EU, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς παροχής ΕΕΚ και τους εκπαιδευτές των οποίων η εργασία σχετίζεται με τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα
ΛΗΨΗ

Τα παραδοτέα του έργου OSTESA EU, οι εκδηλώσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση των αναγκών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα κύρια έγγραφα του έργου και τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιοποιούνται και ξέρουν τα πάντα για το πώς να δημιουργηθεί ένα θετικό οργανωτικό κλίμα μέσα από την ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κοινοπραξία του έργου OSTESA EU αποτελείται από 5 οργανισμούς (ΜΚΟ, ΜΜΕ, Επιχειρηματικές Σχολές), που αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα παλαιών και νέων κρατών μελών, για να ελέγξουν πώς τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου μπορούν να είναι χρήσιμα σε διαφορετικά πλαίσια. Η συνεργασία μας συγκεντρώνει τη σχετική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσα από την προηγούμενη εμπειρία των διακρατικών σχεδίων και της συνεργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Τελευταίες ειδήσεις

Οι εταίροι του Έργου OSTESA EU θέλουν να σας κρατούν ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου και τα αποτελέσματα.
Βρείτε ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και ψάξετε τις παλιότερες ενημερώσεις για να μάθετε τα πάντα για το έργο.