Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego: NABÓR DO UDZIAŁU W PILOTAŻU!

Partnerzy projektu OSTESA EU rekrutują MŚP w każdym z krajów partnerskich do udziału w testowaniu narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego. Wybrane organizacje będą miały bezpośredni dostęp do narzędzia online opracowanego w ramach projektu, które pozwala dokonać oceny wybranych wymiarów klimatu organizacyjnego, dając jasną i wymierną informację na temat zadowolenia ich pracowników. To innowacyjne i bezpłatne narzędzie opiera się między innymi na metodzie asocjacji kolorów, która wspiera użytkowników w identyfikacji wymiarów do diagnozy. Obejmuje również podejście…

Ogromny postęp w realizacji projektu: sprawdź tutaj!

Podczas ostatniego spotkania partnerów projektu (Cypr, 11-12 kwietnia 2017 r.), partnerzy przeanalizowali postęp w realizacji projektu OSTESA EU, zdefiniowali kolejne kroki w procesie tworzenia produktów, a także działania związane z upowszechnianiem i jakością. Uzgodniono szereg terminów, szczególnie w odniesieniu do narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego i pakietu szkoleniowego. Obecnie partnerstwo opracowuje innowacyjne treści i zasoby, aby przygotować elastyczną ścieżkę szkoleniową obejmującą jedenaście istotnych wymiarów klimatu organizacyjnego (rezultat desk research oraz badań w terenie). Partnerzy zaplanowali…

Użytkownicy i eksperci zaangażowani w przygotowanie narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego

Na podstawie wyników etapu badań i analiz, partnerzy tworzą Narzędzie do Oceny Klimatu Organizacyjnego. To elektroniczne narzędzie będzie mierzyć wymiary klimatu organizacyjnego zdiagnozowane w pierwszej fazie projektu, to jest: komunikację, uznanie, nagradzanie, spójność, wsparcie, przejrzystość, zaufanie, przywództwo, sprawiedliwość, efektywność i troskę o pracownika. W okresie od października do listopada, wszyscy partnerzy przeprowadzili zogniskowane wywiady grupowe w swoich krajach, z udziałem specjalistów, HR menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów. Celem tych wywiadów była analiza i omówienie poszczególnych…

Raport badawczy z analizy potrzeb (RAR) opracowany w ramach projektu OSTESA został opublikowany!

  Raport badawczy z analizy potrzeb (RAR) opracowany w ramach projektu OSTESA został opublikowany! Chcesz poznać wyniki pierwszej fazy realizacji projektu? Rezultaty przeglądu literatury, desk research oraz badań przeprowadzonych w krajach partnerskich można znaleźć tutaj. Bądź na bieżąco z działaniami projektowymi i dowiedz się więcej o tym, co dzieje się i co planujemy w najbliższym czasie. Pobierz trzeci newsletter dostępny tutaj.  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI O PROJEKCIE OSTESA EU!

Gdzie jesteśmy? Partnerzy projektu OSTESA EU właśnie zakończylI ważny etap realizacji tej europejskiej inicjatywy – etap badań i analiz. Aby to osiągnąć, absolutnie niezbędne było zaangażowanie menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów z kilku krajów europejskich. Rezultaty będą wkrótce dostępne, w Raporcie Badawczym! Co dalej? Obecnie przygotowujemy narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego. Nasze wyniki badań podstawowych potwierdzają zidentyfikowane potrzeby. Partnerzy dokładają wszelich starań, aby narzędzie przygotowywane w ramach projektu było skuteczne i użyteczne dla firm zainteresowanych…

Międzynarodowe badanie ankietowe na temat klimatu organizacyjnego

Fundacja OIC Poland wraz z partnerami projektu OSTESA EU prowadzą międzynarodowe badanie ankietowe na temat klimatu organizacyjnego. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy MŚP zaangażowanych w realizację projektu oraz kreowania pozytywnego klimatu organizacyjnego w swojej firmie!   Jakie KORZYŚCI możesz odnieść angażując się w projekt? Zwiększyć konkurencyjność firmy oraz satysfakcję i zaangażowanie personelu Zwiększyć efektywność pracy oraz motywację do działania Budować pozytywny klimat organizacyjny   W JAKI SPOSÓB możesz zaangażować się w projekt? Obecnie prowadzimy…

Projekt w skrócie

Dostępna jest już pierwsza ulotka promująca projekt OSTESA EU (cele, grupy docelowe i rezultaty). Tutaj możesz pobrać ulotkę.