Το έργο μας με λίγα λόγια

nutshell

Οι εταίροι του OSTESA EU δημιούργησαν ένα φυλλάδιο με βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο (στόχοι, ομάδα-στόχο και τα αποτελέσματα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό πατώντας εδώ.