Projekt w skrócie

Dostępna jest już pierwsza ulotka promująca projekt OSTESA EU (cele, grupy docelowe i rezultaty). Tutaj możesz pobrać ulotkę.