Międzynarodowe badanie ankietowe na temat klimatu organizacyjnego

survey_eu

Fundacja OIC Poland wraz z partnerami projektu OSTESA EU prowadzą międzynarodowe badanie ankietowe na temat klimatu organizacyjnego. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy MŚP zaangażowanych w realizację projektu oraz kreowania pozytywnego klimatu organizacyjnego w swojej firmie!

 

Jakie KORZYŚCI możesz odnieść angażując się w projekt?

  • Zwiększyć konkurencyjność firmy oraz satysfakcję i zaangażowanie personelu
  • Zwiększyć efektywność pracy oraz motywację do działania
  • Budować pozytywny klimat organizacyjny

 

W JAKI SPOSÓB możesz zaangażować się w projekt?

Obecnie prowadzimy badanie ankietowe skierowane do:

  • Kadry kierowniczej oraz menedżerów
  • Pracowników MŚP
  • Pracowników działu HR, trenerów, doradców

 

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy wypełnić kwestionariusz dla odpowiedniej dla siebie grupy docelowej dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-miedzynarodowym-badaniu/529/

Osoby, które wezmą udział w badaniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu projektu – testowania narzędzi do oceny i poprawy klimatu organizacyjnego opracowanych zgodnie z potrzebami MŚP. Opracowane narzędzia, umożliwią ocenę klimatu, relacji, stosowanych rozwiązań i procedur w Państwa firmach!