Posílit konkurenceschopnost vaší firmy

Partneři v projektu OSTESA EU začali s fází „práce v terénu“ a hledají účastníky (majitele, manažery a zaměstnance  malých a středních společností, manažery v oblasti lidských zdrojů, lektory, trenéry a konzultanty), kteří by se přímo zapojili do projektových aktivit. Tímto Vás zveme k připojení se ke skupině osob, která má blízko k tématu malých a středních společností a zajímá se o celkové klima v organizacích. Proč byste se měli zapojit? OSTESA EU může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podnikání a spokojenosti Vašich…