Έρευνα Πεδίου για το Ευρωπαϊκό Έργο OSTESA EU

Το έργο OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction είναι ένα έργο κάτω από το πρόγραμμα Erasmus + (Βασική Δράση 2) το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των διευθυντών (ειδικότερα ηγετικών) αλλά και των υπαλλήλων για τη βελτίωση του θετικού οργανωτικού κλίματος στις επιχειρήσεις/οργανισμούς/ιδρύματα. Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξη της δημιουργίας ενός θετικού οργανωτικού κλίματος, το οποίο θεωρείται να έχει μεγάλη…