NAJNOWSZE WIADOMOŚCI O PROJEKCIE OSTESA EU!

ostesa_news

Gdzie jesteśmy?

Partnerzy projektu OSTESA EU właśnie zakończylI ważny etap realizacji tej europejskiej inicjatywy – etap badań i analiz. Aby to osiągnąć, absolutnie niezbędne było zaangażowanie menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów z kilku krajów europejskich. Rezultaty będą wkrótce dostępne, w Raporcie Badawczym!

Co dalej?

Obecnie przygotowujemy narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego. Nasze wyniki badań podstawowych potwierdzają zidentyfikowane potrzeby. Partnerzy dokładają wszelich starań, aby narzędzie przygotowywane w ramach projektu było skuteczne i użyteczne dla firm zainteresowanych poprawą klimatu organizacyjnego. Aby zapewnić jego dostosowanie do potrzeb użytkowników końcowych, jesteśmy w trakcie realizacji badań fokusowych na poziomie krajowym z udziałem menedżerów, pracowników, właścicieli firm i trenerów. Głównym celem spotkań grup fokusowych jest uzgodnienie elementów, które zostaną ujęte w narzędziu do oceny każdego z wymiarów klimatu organizacyjnego.

Pracujemy także nad innmi cennymi zasobami, takimi jak zestaw narzędzi szkoleniowych, który będzie składał się z materiałów i narzędzi szkoleniowych dedykowanych menedżerom i pracownikom. Opierając się na wynikach raportu badawczego, partnerzy opracowali strukturę programu szkoleniowego i obecnie przygotowują treści do każdego z wymiarów klimatu organizacyjnego.

Wkrótce będzie możliwość przetestowania narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego oraz zestawu narzędzi szkoleniowych.

Zapraszamy do odwiedzania strony naszego projektu!!