Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί!

 

ostesa_news_3

Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί! Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κύρια ευρήματα της πρώτης φάσης του έργου; Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, της βιβλιογραφικής έρευνας και της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους εδώ.

Μείνετε ενημερωμένοι με την εξέλιξη του έργου και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επόμενα βήματα του έργου μέσω του 3ου ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου, διαθέσιμο εδώ.