Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί!

  Η Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης του έργου μας – έχει δημοσιευτεί! Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κύρια ευρήματα της πρώτης φάσης του έργου; Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, της βιβλιογραφικής έρευνας και της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους εδώ. Μείνετε ενημερωμένοι με την εξέλιξη του έργου και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επόμενα βήματα του έργου μέσω του 3ου ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου, διαθέσιμο εδώ.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ OSTESA EU!

Που βρισκόμαστε? Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου OSTESA EU έχουν μόλις ολοκληρώσει ένα σημαντικό βήμα στα πλαίσια του έργου αυτού –τη φάση της ανάλυσης της έρευνας. Σχετικά με αυτό το επίτευγμα απολύτως θεμελιώδη ήταν η συμμετοχή των διευθυντών, των εργαζομένων, των εκπαιδευτών και των συμβούλων που προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμα σε μια έκθεση ανάλυσης έρευνας. Τι ακολουθεί? Είμαστε τώρα στην προετοιμασία του εργαλείου αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα μας…