Οι τελικοι χρηστες και οι εμπειρογνωμονες συμμετειχαν στην τελειοποιηση των δηλωσεων του εργαλειου αξιολογησης

office-1209640_1920Με βάση τα συμπεράσματα από την φάση της έρευνας και της ανάλυσης, οι εταίροι αναπτύσσουν το εργαλείο αξιολόγησης του οργανωτικού κλίματος. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο καλύπτει τις βασικές διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν: την επικοινωνία, την αναγνώριση, την ανταμοιβή, τη συνοχή, την υποστήριξη, τη σαφήνεια, την εμπιστοσύνη, την ηγεσία, τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία των εργαζομένων.

Μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν συνεντεύξεις ομάδων εστίασης σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού, εργαζομένων, εκπαιδευτών και συμβούλων. Ο στόχος αυτών των συνεντεύξεων ήταν να αναλύσουν και να συζητήσουν τα στοιχεία (δηλαδή ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το εργαλείο αξιολόγησης)  τα οποία εκπονήθηκαν για κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις για την αύξηση της ποιότητας των εν λόγω αντικειμένων δοκιμής.

Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε εθνικές αναφορές και τα στοιχεία βελτιώθηκαν. Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση από τις ερωτήσεις στη συνέχεια αξιολογήθηκε από ομάδες ειδικών (διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακούς ψυχολόγους, ειδικούς στην κλιματική  και την οργανωτική ανάπτυξη), των οποίων  οι αρμόδιες αποφάσεις επέτρεψαν την τελειοποίηση των στοιχείων. Τα αποτελέσματα αυτής της τελικής αξιολόγησης της ακρίβειας οδήγησαν στην τελική έκδοση των ερωτήσεων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο  Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος.

Τα επόμενα βήματα αφορούν την τεχνική ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και αξιολόγηση αυτού του ψηφιακού εργαλείου. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο των εν λόγω δραστηριοτήτων.