Koncoví uživatelé a odborníci se podíleli na doladění jednotlivých položek hodnotícího nástroje

office-1209640_1920Na základně poznatků vycházejících z analyticko-výzkumné fáze projektu vytvářejí partneři Nástroj pro měření klimatu v organizacích a ustálili sadu dimenzí, ze kterých bude nástroj vycházet. Práce na prvním prototypu nástroje již začaly. Určenými dimenzemi jsou: Komunikace; Uznání a ocenění; Odměňování; Soudržnost; Podpora; Jasnost a srozumitelnost; Důvěra; Leadership; Férové jednání; Efektivita; Péče o zaměstnance.

V období října až listopadu zorganizovali všichni partneři na národní úrovni rozhovory v rámci ohniskových skupin (focus groups) zahrnující zaměstnance, HR manažery, lektory a konzultanty. Hlavním cílem bylo analyzovat, diskutovat a zpřesnit položky (výroky) jednotlivých dimenzí, které budou součástí evaluačního nástroje, a zvýšit tak jejich kvalitu a zacílenost.

Výsledky byly zpracovány do národních zpráv a jednotlivé položky byly upraveny. Takto upravená verze byla předložena k dalšímu posouzení odborníkům (HR manažerům, psychologům práce, expertům na klima a rozvoj firem) k doladění. Výsledky závěrečné fáze hodnocení a posuzování přesnosti vedly k vytvoření závěrečného setu položek, které budou zahrnuty v Nástroji pro měření klimatu v organizacích.

Další kroky bude IT vývoj nástroje, jeho pilotní testování, evaluace a činnosti s tímto spojené. Budeme Vás informovat o průběhu vývoje a dalších fázích.