Koncoví uživatelé a odborníci se podíleli na doladění jednotlivých položek hodnotícího nástroje

Na základně poznatků vycházejících z analyticko-výzkumné fáze projektu vytvářejí partneři Nástroj pro měření klimatu v organizacích a ustálili sadu dimenzí, ze kterých bude nástroj vycházet. Práce na prvním prototypu nástroje již začaly. Určenými dimenzemi jsou: Komunikace; Uznání a ocenění; Odměňování; Soudržnost; Podpora; Jasnost a srozumitelnost; Důvěra; Leadership; Férové jednání; Efektivita; Péče o zaměstnance. V období října až listopadu zorganizovali všichni partneři na národní úrovni rozhovory v rámci ohniskových skupin (focus groups) zahrnující zaměstnance, HR manažery, lektory a konzultanty. Hlavním…