Οι τελικοι χρηστες και οι εμπειρογνωμονες συμμετειχαν στην τελειοποιηση των δηλωσεων του εργαλειου αξιολογησης

Με βάση τα συμπεράσματα από την φάση της έρευνας και της ανάλυσης, οι εταίροι αναπτύσσουν το εργαλείο αξιολόγησης του οργανωτικού κλίματος. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο καλύπτει τις βασικές διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν: την επικοινωνία, την αναγνώριση, την ανταμοιβή, τη συνοχή, την υποστήριξη, τη σαφήνεια, την εμπιστοσύνη, την ηγεσία, τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, όλοι οι εταίροι…