Użytkownicy i eksperci zaangażowani w przygotowanie narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego

Na podstawie wyników etapu badań i analiz, partnerzy tworzą Narzędzie do Oceny Klimatu Organizacyjnego. To elektroniczne narzędzie będzie mierzyć wymiary klimatu organizacyjnego zdiagnozowane w pierwszej fazie projektu, to jest: komunikację, uznanie, nagradzanie, spójność, wsparcie, przejrzystość, zaufanie, przywództwo, sprawiedliwość, efektywność i troskę o pracownika. W okresie od października do listopada, wszyscy partnerzy przeprowadzili zogniskowane wywiady grupowe w swoich krajach, z udziałem specjalistów, HR menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów. Celem tych wywiadów była analiza i omówienie poszczególnych…