Od třetího setkání projektových partnerů bylo dosaženo velkého úspěchu: přesvědčte se sami!

Během posledního setkání projektových partnerů na Kypru (11.–12. dubna 2017) partneři analyzovali dosavadní práci a posuny v projektu a definovali další kroky a dílčí úkoly jednotlivých cílů projektu OSTESA EU, jakož i činností v oblasti šíření informací o projektu a procesů kvality.

Byly stanoveny lhůty pro krátkodobé projektové aktivity týkající se Nástroje pro hodnocení klimatu a komplexního nástroje tréninkových programů – Programme Toolkit.

Jednotliví partneři pracují na obsahu a materiálech pro vytvoření flexibilního a komplexního tréninkového řešení pro všech 11 vybraných dimenzí klimatu ve firmách a organizacích.

Partneři také podrobně prošli další kroky interního testování Nástroje pro hodnocení klimatu. Tento validační postup, který bude uzavřen v příštích týdnech, bude doplněn pilotní fází v malých a středních podnicích a firmách.

O dalším vývoji budeme brzy informovat, ale pokud máte zájem o účast v naší pilotní fázi, kontaktujte prosím svého národního partnera pro projekt OSTESA EU nebo vyplňte krátký formulář, který je k dispozici zde.IMG_0013