Ogromny postęp w realizacji projektu: sprawdź tutaj!

Podczas ostatniego spotkania partnerów projektu (Cypr, 11-12 kwietnia 2017 r.), partnerzy przeanalizowali postęp w realizacji projektu OSTESA EU, zdefiniowali kolejne kroki w procesie tworzenia produktów, a także działania związane z upowszechnianiem i jakością.

Uzgodniono szereg terminów, szczególnie w odniesieniu do narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego i pakietu szkoleniowego.

Obecnie partnerstwo opracowuje innowacyjne treści i zasoby, aby przygotować elastyczną ścieżkę szkoleniową obejmującą jedenaście istotnych wymiarów klimatu organizacyjnego (rezultat desk research oraz badań w terenie).

Partnerzy zaplanowali również proces testowania wewnętrznego narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego. Ta procedura walidacji zostanie zrealizowana w najbliższych tygodniach, a następnie zostanie uzupełniona pilotażem z udziałem MŚP.

Więcej informacji już wkrótce! Jeśli już jesteście Państwo zainteresowani udziałem w fazie pilotażu, prosimy o kontakt z odpowiednim partnerem krajowym lub o złożenie formularza dostępnego tutaj.IMG_0013