Czwarty Newsletter OSTESA EU został opublikowany!

Już można pobrać czwarty newsletter projektu OSTESA EU! Pobierz go tutaj i zapoznaj się z najnowszymi informacjami dotyczącymi postępów w realizacji poszczególnych działań.

Ogromny postęp w realizacji projektu: sprawdź tutaj!

Podczas ostatniego spotkania partnerów projektu (Cypr, 11-12 kwietnia 2017 r.), partnerzy przeanalizowali postęp w realizacji projektu OSTESA EU, zdefiniowali kolejne kroki w procesie tworzenia produktów, a także działania związane z upowszechnianiem i jakością. Uzgodniono szereg terminów, szczególnie w odniesieniu do narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego i pakietu szkoleniowego. Obecnie partnerstwo opracowuje innowacyjne treści i zasoby, aby przygotować elastyczną ścieżkę szkoleniową obejmującą jedenaście istotnych wymiarów klimatu organizacyjnego (rezultat desk research oraz badań w terenie). Partnerzy zaplanowali…