Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego: NABÓR DO UDZIAŁU W PILOTAŻU!

Partnerzy projektu OSTESA EU rekrutują MŚP w każdym z krajów partnerskich do udziału w testowaniu narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego.

Wybrane organizacje będą miały bezpośredni dostęp do narzędzia online opracowanego w ramach projektu, które pozwala dokonać oceny wybranych wymiarów klimatu organizacyjnego, dając jasną i wymierną informację na temat zadowolenia ich pracowników.

To innowacyjne i bezpłatne narzędzie opiera się między innymi na metodzie asocjacji kolorów, która wspiera użytkowników w identyfikacji wymiarów do diagnozy. Obejmuje również podejście partycypacyjne, w ramach którego menedżerowie i pracownicy uczestniczą w diagnozie wybranych wymiarów.

Narzędzie jest przyjazne dla użytkownika i uwzględnia fakt, że czas i efektywność mają kluczowe znaczenie dla firm: zogniskowane i krótkie; proces nie jest czasochłonny a wyniki są istotne i konkretne.

Każda organizacja uczestnicząca w pilotażu zaanagażuje co najmniej jednego menadżera i od 20 do 60 pracowników. Pozwoli to uzyskać rozsądne wyniki na temat aktualnego klimatu organizacyjnego i wskazówki jak poprawić klimat w środowisku pracy.

Menedżerowie będą mogli dokonać wyboru wymiarów, które powinny zostać poddane ocenie, dostosowując zakres procedury diagnostycznej do potrzeb i interesów firmy. Możliwe obszary analizy obejmują: komunikację, nagradzanie, uznanie, spójność, wsparcie, przejrzystość, zaufanie, przywództwo, sprawiedliwość, efektywność i troskę o pracownika.

Jak wziąć udział?

Proszę wypełnić krótki formularz online dostępny tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim partnerem krajowym:

– Cypr: EUROSUCCESS Consulting – Giorgos Giorgakis (george@eurosc.eu)

– Czechy: DAP Services – Jiri Simonek (simonek@dap-services.cz)

– Polska: OIC Poland Foundation – Ewelina Iwanek (ewelina.iwanek@oic.lublin.pl)

– Portugalia: INOVA+ – Ana Neves (ana.neves@inovamais.pt)

– Włochy: Fondazione Istud – Tommaso Limonta (TLimonta@istud.it)