Εργαλείο για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος: Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στην πιλοτική δοκιμή!

Οι εταίροι του έργου OSTESA ΕU στρατολογούν ΜΜΕ σε κάθε μία από τις χώρες-εταίρους για να συμμετάσχουν στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος.

Οι οργανισμοί/εταιρείες που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ένα σύνολο σχετικών διαστάσεων για να αποκτήσουν μια σαφή και μετρήσιμη ποσοτικά εικόνα σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Αυτό το καινοτόμο και δωρεάν εργαλείο είναι βασισμένο στη μέθοδο σύνδεσης χρωμάτων, η οποία υποστηρίζει και βοηθά τους χρήστες  για την αναγνώριση των διαστάσεων που θα αξιολογηθούν. Περιλαμβάνει επίσης μια συμμετοχική προσέγγιση, όπου οι υπεύθυνοι/διευθυντές και οι υπάλληλοι καλούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες διαστάσεις.

Το εργαλείο είναι φιλικό προς το χρήστη και λαμβάνεται υπόψη ότι ο χρόνος και η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σημαντικά για τους οργανισμούς: συγκεκριμένο και σύντομο, η διαδικασία να μην είναι χρονοβόρα. Επίσης, τα αποτελέσματα να είναι σχετικά και απλά.

Από τους συμμετέχοντες οργανισμούς θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας διαχειριστής και 30 έως 60 εργαζόμενοι στη διαδικασία. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο σωστά αποτελέσματα σχετικά με το τρέχον οργανωτικό κλίμα και πώς θα προωθήσει ένα πιο θετικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι διαχειριστές θα μπορούν να επιλέξουν ποιες διαστάσεις θα αξιολογήσουν, προσαρμόζοντας τη διαγνωστική διαδικασία ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εταιρείας. Πιθανοί τομείς ανάλυσης περιλαμβάνουν: επικοινωνία,  αναγνώριση, επιβράβευση, συνοχή, υποστήριξη, σαφήνεια, εμπιστοσύνη, ηγεσία, αμεροληψία, αποδοτικότητα και ευημερία των εργαζομένων.

Πως μπορείτε να συμμετέχετε?

Συμπληρώστε μια σύντομη ηλεκτρονική φόρμα, διαθέσιμη εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εθνικούς εταίρους μας:

– Κύπρος: EUROSUCCESS Consulting – Giorgos Giorgakis (george@eurosc.eu)

– Τσεχία: DAP Services – Jiri Simonek (simonek@dap-services.cz)

– Ιταλία: Fondazione Istud – Tommaso Limonta (TLimonta@istud.it)

– Πολωνία: OIC Poland Foundation – Ewelina Iwanek (ewelina.iwanek@oic.lublin.pl)

– Πορτογαλία: INOVA+ – Ana Neves (ana.neves@inovamais.pt)