Εργαλείο για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος: Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στην πιλοτική δοκιμή!

Οι εταίροι του έργου OSTESA ΕU στρατολογούν ΜΜΕ σε κάθε μία από τις χώρες-εταίρους για να συμμετάσχουν στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου για την αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος. Οι οργανισμοί/εταιρείες που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου και θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ένα σύνολο σχετικών διαστάσεων για να αποκτήσουν μια σαφή και μετρήσιμη ποσοτικά εικόνα σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού…