Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego: NABÓR DO UDZIAŁU W PILOTAŻU!

Partnerzy projektu OSTESA EU rekrutują MŚP w każdym z krajów partnerskich do udziału w testowaniu narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego. Wybrane organizacje będą miały bezpośredni dostęp do narzędzia online opracowanego w ramach projektu, które pozwala dokonać oceny wybranych wymiarów klimatu organizacyjnego, dając jasną i wymierną informację na temat zadowolenia ich pracowników. To innowacyjne i bezpłatne narzędzie opiera się między innymi na metodzie asocjacji kolorów, która wspiera użytkowników w identyfikacji wymiarów do diagnozy. Obejmuje również podejście…