Szkolenie trenerów w Mediolanie w ramach projektu OSTESA EU!

W dniach 20-24 listopada br. odbyło się szkolenie trenerów w siedzibie partnera projektu włoskiej Szkoły Biznesu ISTUD Foundation w Mediolanie. Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy z produktami projektu OSTESA EU oraz zapoznanie się z metodologią prowadzenia szkoleń dla grup docelowych w krajach partnerskich. Szkolenie umożliwiło nabycie wiedzy i doskonalenie przez uczestników (trenerzy, doradcy) umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych projektu tj.  kadry kierowniczej/ menedżerów i pracowników…