Szkolenie trenerów w Mediolanie w ramach projektu OSTESA EU!

W dniach 20-24 listopada br. odbyło się szkolenie trenerów w siedzibie partnera projektu włoskiej Szkoły Biznesu ISTUD Foundation w Mediolanie. Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy z produktami projektu OSTESA EU oraz zapoznanie się z metodologią prowadzenia szkoleń dla grup docelowych w krajach partnerskich.

ostesa euSzkolenie umożliwiło nabycie wiedzy i doskonalenie przez uczestników (trenerzy, doradcy) umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych projektu tj.  kadry kierowniczej/ menedżerów i pracowników firm, jak również wykorzystania produktów projektu na szczeblu regionalnym i krajowym.

Pięciodniowy program szkoleniowy obejmował kolejno: analizę potrzeb, projektowanie makro i mikrostruktury szkoleń, realizacja i ocena szkoleń. Szkolenie miało charakter warsztatów ukierunkowanych na praktyczne wykorzystanie produktów projektu w procesie szkoleniowym i doradczym w zakresie budowy i poprawy klimatu organizacyjnego. W trakcie drugiego dnia, uczestnicy przetestowali elektroniczne narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego (OSTESA) oraz przedyskutowali możliwości  wykorzystania narzędzia w analizie potrzeb firmy oraz pracowników.

Kolejne sesje poświęcone zostały kluczowym wymiarom klimatu organizacyjnego oraz przetestowaniu wybranych bloków programu szkoleniowego dla poszczególnych obszarów skierownych do obu grup docelowych. Zaprezentowano zarówno materiał teoretyczny jak i praktyczny.

Ostatni dzień szkolenia połączony został ze spotkaniem partnerów projektu. Pierwsza połowa spotkania dotyczyła opracowywanego Poradnika dla kadry zarządzającej. Są to praktyczne wskazówki do budowania pozytywnego klimatu organizacyjnego, pokazujące zależność pomiędzy stylem przywództwa a pozytywnym klimatem organizacyjnym. Omówiono również postęp prac nad Pakietem Trenerskim.

Po 5-dniowym intensywnym szkoleniu, każdy z partnerów jest lepiej przygotowany do realizacji trwającego pilotażu narzędzia OSTESA do oceny klimatu organizacyjnego oraz do przeprowadzenia szkoleń dla firm ukierunkowych na budowanie efektywności organizacyjnej.