V Miláně, Itálie, proběhlo krátké setkání školitelů a trenérů k projektu OSTESA EU!

Krátké projektové setkání školitelů a trenérů proběhlo ve dnech 20. až 24. listopadu v Miláně. Tento odborný a vzdělávací výcvik byl navržen tak, aby vytvořil podmínky pro získání dovedností potřebných k samostatnému vedení školení a workshopů týkajících se tréninkových materiálů vytvořených na základně produktů projetu OSTESA EU v každé partnerské zemi.

ostesa euTato odborná příprava umožnila vybudovat, anebo posílit kapacitu projektových expertů (školitelů a konzultantů), připravit tyto experty na využití vypracovaných výstupů projektu na místní / regionální / národní úrovni a podpořit tak cílové skupiny při zlepšování organizačního klimatu prostřednictvím školení a poradenství.

Pětidenní událost začala základními fázemi výukového procesu, čímž jsou analýza potřeb, návrh makro a mikrostruktur, realizace a hodnocení výcviku. Po celou dobu tréninku byly zařazeny praktické aktivity a pracovalo se s dynamikou skupiny. Druhý den byl zaměřen na zkoumání technického nástroje organizačního hodnocení klimatu a na lepší informování účastníků o tom, jak využít tento nástroj směrem k podnikům.

Třetí a čtvrtý den byl zaměřen na jednotlivé dimenze organizačního klimatu. Došlo k použití a otestování části nástrojů vytvořených v rámci projektu OSTESA EU pro každou cílovou skupinu a pro každou dimenzi. Obsahem byla nejen teorie, ale hlavně praktická cvičení.

Pátý a poslední den zahrnoval i čtvrté setkání projektových partnerů. Půl dne bylo věnováno prezentaci Guidu pro majitele a manažery malých a středních firem, jehož cílem je pomoci této cílové skupině s reflexí vlastního manažerského stylu a jeho dopadu na organizační klima. Následoval balíček „Train-the-trainers“ a jehož obsah zapadá do mozaiky materiálů věnujících se tématu organizačního klimatu.

Po pěti dnech v Miláně je každý z projektových partnerů připraven dokončit pilotní testování organizačního nástroje pro hodnocení klimatu a je lépe připraven poskytnout školení cílovým firmám.