Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να συμμετάσχετε στις πιλοτικές δοκιμές του προγράμματος κατάρτισης (toolkit) OSTESA EU!

Το έργο OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction θα ξεκινήσει τον Μάρτιο τον πιλοτικό έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνει ένα σύνολο πόρων που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των ΜΜΕ μέσω του εργασιακού κλίματος και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Πρόκειται για μια ενημερωμένη μελέτη των διαστάσεων του εργασιακού κλίματος, δηλαδή: Επικοινωνία, Αναγνώριση, Επιβράβευση, Συνοχή, Υποστήριξη, Σαφήνεια, Εμπιστοσύνη, Ηγεσία, Αμεροληψία, Αποδοτικότητα και Ευημερία των υπαλλήλων.

ostesa

Οι πόροι αυτοί στοχεύουν στη βελτίωση των διαστάσεων του εργασιακού κλίματος, αναβαθμίζοντας τις εγκάρσιες αρμοδιότητες τόσο των υπευθύνων (ιδιαίτερα της ηγεσίας) όσο και των εργαζομένων διαφορετικών εταιρειών. Επιπλέον, αυτοί οι πόροι αποτελούνται από εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό μοντέλο πρακτικής 80% και θεωρίας 20%, παράλληλα με τα εργαλεία αξιολόγησης. Κάθε “σύνολο εργαλείων” προσαρμόζεται στην ομάδα στόχου της, δηλαδή στους υπευθύνους/ εργοδότες και στους υπαλλήλους.

Τα εργαλεία αυτά είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου OSTESA EU. Σε στενή συνεργασία με τους τελικούς χρήστες, αναπτύσσονται καινοτόμοι, χρήσιμοι και αποτελεσματικοί πόροι για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των γενικών διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων και των εκπαιδευτών/ συμβούλων/ υπευθύνων του ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ή εάν θέλετε η εταιρεία σας να συμμετάσχει στην πιλοτική δοκιμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@eurosc.eu

______________________________________________________________________________

Το έργο OSTESA EU χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος OIC Poland, η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έμπειρους φορείς από πέντε χώρες: την Κύπρο, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Τσεχία. Στην Κύπρο, οι δραστηριότητες αυτής της πρωτοβουλίας συντονίζονται από την Eurosuccess Consulting. Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ.