Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia w zakresie budowania klimatu organizacyjnego w ramach projektu OSTESA EU!

W marcu br. rozpocznie się pilotaż programów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu “Zadowolenie pracowników kluczem do sukcesu organizacji – OSTESA EU”. Programy oraz materiały szkoleniowe zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby poprawić wydajność firm poprzez budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego oraz poprawę satysfakcji pracowników. Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące wymiary klimatu organizacyjnego: Komunikacja, Uznanie, Nagradzanie, Spójność, Wsparcie, Przejrzystość, Zaufanie, Przywództwo, Sprawiedliwość, Efektywność, Troska o pracownika.

ostesa

Zasoby te mają na celu poprawę klimatu organizacyjnego poprzez podniesienie kompetencji zarówno menedżerów (w szczególności kompetencje przywódcze), jak i pracowników różnych firm. Materiały szkoleniowe (programy i narzędzia) zostały opracowane w oparciu o zasadę 80/20 czyli 80% praktyki i 20% teorii. Każdy zestaw jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, tj. menedżerów / pracodawców i pracowników oraz uzupełniony o narzędzia ewaluacyjne.

Pakiet szkoleniowy jest jednym z głównych rezultatów projektu OSTESA EU. Materiał został przygotowany w ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom menedżerów, pracowników MŚP oraz trenerów/ konsultantów/działów HR. Jest to idealny zestaw praktyczny do wykorzystania w procesie szkoleniowo-doradczym do budowy i poprawy klimatu organizacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie oraz zgłosić uczestnictwo w szkoleniu prosimy o kontakt z partnerem krajowym: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

______________________________________________________________________________

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Konsorcjum projektu OSTESA EU składa się z partnerów pochodzących z 5 krajów UE: Polska, Cypr, Portugalia, Włochy, Czechy. Koordynatorem projektu w Polsce jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie.