Zúčastněte se testování výstupu projektu OSTESA EU – Programme Toolkitu!

V březnu začne v projektu OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction testování tréninkových programů, které mají za cíl zlepšit výkonnost malých a středních podniků a spokojenost zaměstnanců prostřednictvím změn klimatu firmy. Projekt je postaven na aktuálních poznatcích a konktrétně se týká následujících dimenzí organizačního klimatu: komunikace, uznání, odměňování, soudržnost, podpora, jasnost a srozumitelnost, důvěra, leadership, férové jednání, efektivita, péče o zaměstnance.

ostesa

Prostředkem pro zlepšení dimenzí organizačního klimatu je práce na kompetencích, a to jak u manažerů, tak i u zaměstnanců. Manažerské kompetence se týkají především leadershipu (vedení). Vytvořené tréninkové materiály a vzdělávací programy (mimo nástrojů pro hodnocení) navazují na současný evropský model – 80 % praxe a 20 % teorie. Každý vzdělávací program je přizpůsoben pro obě cílové skupiny – pro manažery i pro zaměstnance.

Programme Toolkit je jedním z hlavních výsledků projektu Ostesa EU, a je vytvořen v úzké spolupráci s koncovými uživateli. Důraz byl kladen především na inovativnost, užitečnost a efektivitu nástroje, a aby uspokojil potřeby a očekávání manažerů, zaměstnanců, personálních konzultantů a personalistů.

Pro další informace o projektu nebo při zájmu o účasti na testování Programm Toolkitu nás prosím kontaktuje na e-mailu info@dap-services.cz.

______________________________________________________________________________

Projekt OSTESA EU je financován Evropskou komisí v rámci programu ERASMUS +. Pod vedením OIC Poland Foundation jsou pěti projektovými partnery organizace v Kypru, Itálii, Polsku, Portugalsku a České republice. V [České republice] jsou činnosti koordinovány společností [DAP Services a.s]. Další informace o projektu naleznete zde.