Zúčastněte se testování výstupu projektu OSTESA EU – Programme Toolkitu!

V březnu začne v projektu OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction testování tréninkových programů, které mají za cíl zlepšit výkonnost malých a středních podniků a spokojenost zaměstnanců prostřednictvím změn klimatu firmy. Projekt je postaven na aktuálních poznatcích a konktrétně se týká následujících dimenzí organizačního klimatu: komunikace, uznání, odměňování, soudržnost, podpora, jasnost a srozumitelnost, důvěra, leadership, férové jednání, efektivita, péče o zaměstnance. Prostředkem pro zlepšení dimenzí organizačního klimatu je práce na kompetencích, a to jak u…

V Miláně, Itálie, proběhlo krátké setkání školitelů a trenérů k projektu OSTESA EU!

Krátké projektové setkání školitelů a trenérů proběhlo ve dnech 20. až 24. listopadu v Miláně. Tento odborný a vzdělávací výcvik byl navržen tak, aby vytvořil podmínky pro získání dovedností potřebných k samostatnému vedení školení a workshopů týkajících se tréninkových materiálů vytvořených na základně produktů projetu OSTESA EU v každé partnerské zemi. Tato odborná příprava umožnila vybudovat, anebo posílit kapacitu projektových expertů (školitelů a konzultantů), připravit tyto experty na využití vypracovaných výstupů projektu na místní / regionální…