V březnu začne v projektu OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction testování tréninkových programů, které mají za cíl zlepšit výkonnost malých a středních podniků a spokojenost zaměstnanců prostřednictvím změn klimatu firmy. Projekt je postaven na aktuálních poznatcích a konktrétně se týká následujících dimenzí organizačního klimatu: komunikace, uznání, odměňování, soudržnost, podpora, jasnost a srozumitelnost, důvěra, leadership, férové jednání, efektivita, péče o zaměstnance.

ostesa

Prostředkem pro zlepšení dimenzí organizačního klimatu je práce na kompetencích, a to jak u manažerů, tak i u zaměstnanců. Manažerské kompetence se týkají především leadershipu (vedení). Vytvořené tréninkové materiály a vzdělávací programy (mimo nástrojů pro hodnocení) navazují na současný evropský model – 80 % praxe a 20 % teorie. Každý vzdělávací program je přizpůsoben pro obě cílové skupiny – pro manažery i pro zaměstnance.

Programme Toolkit je jedním z hlavních výsledků projektu Ostesa EU, a je vytvořen v úzké spolupráci s koncovými uživateli. Důraz byl kladen především na inovativnost, užitečnost a efektivitu nástroje, a aby uspokojil potřeby a očekávání manažerů, zaměstnanců, personálních konzultantů a personalistů.

Pro další informace o projektu nebo při zájmu o účasti na testování Programm Toolkitu nás prosím kontaktuje na e-mailu info@dap-services.cz.

______________________________________________________________________________

Projekt OSTESA EU je financován Evropskou komisí v rámci programu ERASMUS +. Pod vedením OIC Poland Foundation jsou pěti projektovými partnery organizace v Kypru, Itálii, Polsku, Portugalsku a České republice. V [České republice] jsou činnosti koordinovány společností [DAP Services a.s]. Další informace o projektu naleznete zde.

Krátké projektové setkání školitelů a trenérů proběhlo ve dnech 20. až 24. listopadu v Miláně. Tento odborný a vzdělávací výcvik byl navržen tak, aby vytvořil podmínky pro získání dovedností potřebných k samostatnému vedení školení a workshopů týkajících se tréninkových materiálů vytvořených na základně produktů projetu OSTESA EU v každé partnerské zemi.

ostesa euTato odborná příprava umožnila vybudovat, anebo posílit kapacitu projektových expertů (školitelů a konzultantů), připravit tyto experty na využití vypracovaných výstupů projektu na místní / regionální / národní úrovni a podpořit tak cílové skupiny při zlepšování organizačního klimatu prostřednictvím školení a poradenství.

Pětidenní událost začala základními fázemi výukového procesu, čímž jsou analýza potřeb, návrh makro a mikrostruktur, realizace a hodnocení výcviku. Po celou dobu tréninku byly zařazeny praktické aktivity a pracovalo se s dynamikou skupiny. Druhý den byl zaměřen na zkoumání technického nástroje organizačního hodnocení klimatu a na lepší informování účastníků o tom, jak využít tento nástroj směrem k podnikům.

Třetí a čtvrtý den byl zaměřen na jednotlivé dimenze organizačního klimatu. Došlo k použití a otestování části nástrojů vytvořených v rámci projektu OSTESA EU pro každou cílovou skupinu a pro každou dimenzi. Obsahem byla nejen teorie, ale hlavně praktická cvičení.

Pátý a poslední den zahrnoval i čtvrté setkání projektových partnerů. Půl dne bylo věnováno prezentaci Guidu pro majitele a manažery malých a středních firem, jehož cílem je pomoci této cílové skupině s reflexí vlastního manažerského stylu a jeho dopadu na organizační klima. Následoval balíček „Train-the-trainers“ a jehož obsah zapadá do mozaiky materiálů věnujících se tématu organizačního klimatu.

Po pěti dnech v Miláně je každý z projektových partnerů připraven dokončit pilotní testování organizačního nástroje pro hodnocení klimatu a je lépe připraven poskytnout školení cílovým firmám.