Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να συμμετάσχετε στις πιλοτικές δοκιμές του προγράμματος κατάρτισης (toolkit) OSTESA EU!

Το έργο OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction θα ξεκινήσει τον Μάρτιο τον πιλοτικό έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνει ένα σύνολο πόρων που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των ΜΜΕ μέσω του εργασιακού κλίματος και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Πρόκειται για μια ενημερωμένη μελέτη των διαστάσεων του εργασιακού κλίματος, δηλαδή: Επικοινωνία, Αναγνώριση, Επιβράβευση, Συνοχή, Υποστήριξη, Σαφήνεια, Εμπιστοσύνη, Ηγεσία, Αμεροληψία, Αποδοτικότητα και Ευημερία των υπαλλήλων. Οι πόροι αυτοί στοχεύουν στη βελτίωση των διαστάσεων…

OSTESA EU Βραχυπρόθεσμη κοινή κατάρτιση προσωπικού στο Μιλάνο της Ιταλίας!

Η βραχυπρόθεσμη κοινή κατάρτιση προσωπικού πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 24 Νοεμβρίου στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η επαγγελματική και εκπαιδευτική αυτή κατάρτιση σχεδιάστηκε για να θέσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση των προσεγγίσεων κατάρτισης/ εκμάθησης με βάση τα προϊόντα του OSTESA EU σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα επέτρεψε να αναπτυχθεί ή/ και να ενισχυθεί η ικανότητα των εμπειρογνωμόνων του έργου (εκπαιδευτές και σύμβουλοι), να…