Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia w zakresie budowania klimatu organizacyjnego w ramach projektu OSTESA EU!

W marcu br. rozpocznie się pilotaż programów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu “Zadowolenie pracowników kluczem do sukcesu organizacji – OSTESA EU”. Programy oraz materiały szkoleniowe zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby poprawić wydajność firm poprzez budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego oraz poprawę satysfakcji pracowników. Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące wymiary klimatu organizacyjnego: Komunikacja, Uznanie, Nagradzanie, Spójność, Wsparcie, Przejrzystość, Zaufanie, Przywództwo, Sprawiedliwość, Efektywność, Troska o pracownika. Zasoby te mają na celu poprawę…

Szkolenie trenerów w Mediolanie w ramach projektu OSTESA EU!

W dniach 20-24 listopada br. odbyło się szkolenie trenerów w siedzibie partnera projektu włoskiej Szkoły Biznesu ISTUD Foundation w Mediolanie. Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy z produktami projektu OSTESA EU oraz zapoznanie się z metodologią prowadzenia szkoleń dla grup docelowych w krajach partnerskich. Szkolenie umożliwiło nabycie wiedzy i doskonalenie przez uczestników (trenerzy, doradcy) umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych projektu tj.  kadry kierowniczej/ menedżerów i pracowników…