Oznámení OSTESA EU o výsledcích pilotního testování!

Fáze pilotního testování výstupů projektu OSTESA EU začala v říjnu 2017 a bylo dokončeno v dubnu 2018.

Nástroj OSTESA EU pro hodnocení klimatu v organizaci byl testován od října 2017 do února 2018. Během těchto měsíců využilo přibližně 245 zaměstnanců, majitelů a manažerů malých a středních podniků z 52 různých společností metodu barvově slovních asociací a dotazníkovou metodu. Nástroj nyní integruje zpětné vazby získané v hodnotícím formuláři a bude připraven k využití v červnu 2018. Platforma je dostupná zde: http://tool.ostesa.eu.

Soubory nástrojů OSTESA EU programme toolkits byly vyzkoušeny letos v období od března do dubna. Na 15 pilotních setkáních v Polsku, České republice, Itálii, Kypru a Portugalsku mělo 142 účastníků příležitost vyzkoušet trénink pro 2 nebo 3 z 11 dimenzí klimatu v organizacích. Současně mělo 47 manažerů a 83 zaměstnanců možnost sdílet své zkušenosti, názory a diskutovat o tom, jak mohou zlepšit celkové klima ve své firmě či organizaci.

ostesa

Navíc, průvodce pro generální manažery, majitele SME a vedoucí pracovníky, jehož hlavním tématem je zlepšení klimatu přes změnu stylu vedení, byl také testován. Podílelo se na tom 25 expertů, manažerů a konzultantů z 5 zemí, které byly zmíněny výše.

Všechny finální výstupy vytvořené v rámci projektu budou dostupné zde. Nejdříve budou dostupné jen v angličtině. Později však budete mít možnost využít všechny zdroje v pěti dalších jazycích: polštině, portugalštině, italštině, češtině a řečtině.

V případě, že byste potřebovali další informace, je možné kontaktovat koordinátora projektu Ewelinu Iwanek (ewelina.iwanek@oic.lublin.pt) nebo kontaktovat naše projektové partnery v jednotlivých zemích zde.