Wyniki pilotażu rezultatów projektu OSTESA EU!

Zakończył się pilotaż narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego OSTESA, który trwał od października 2017 roku do kwietnia br. W tym czasie ponad 245 pracowników oraz pracodawców/ menedżerów z 52 różnych firm z sektora MŚP przetestowało narzędzie oparte na metodzie skojarzeń kolorów oraz metodzie samoopisu. W chwili obecnej partnerzy dopracowują narzędzie w oparciu o otrzymany feedback. Narzędzie będzie gotowe już w czerwcu br. Link do strony: http://tool.ostesa.eu.

W okresie od marca do kwietnia br. odbył się pilotaż programów szkoleniowych. W krajach partnerskich (Polska, Czechy, Włochy, Cypr, Portugalia) odbyło się łącznie 15 sesji szkoleniowych z udziałem 142 uczestników. Każdy z partnerów przeprowadził szkolenie z 2-3 wymiarów klimatu organizacyjnego z 11 dostępnych. W tym samym czasie, 47 menedżerów oraz 83 pracowników miało okazję do wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji nt. możliwości poprawy klimatu organizacyjnego.

ostesa

Dodatkowo, w krajach partnerskich przetestowano Poradnik dla kadry zarządzającej nt. poprawy klimatu organizacyjnego poprzez zmianę stylu kierowania na grupie liczącej ok. 25 liderów, ekspertów, menedżerów, doradców. Pilotaż poradnika rozpoczął się w lutym i zakończył w kwietniu br.

Wszystkie produkty opracowane w ramach projektu OSTESA EU będą dostępne tutaj. Początkowo rezultaty dostępne będą w języku angielskim. Wkrótce będzie można korzystać z opracowanych narzędzi i materiałów również w języku polskim, portugalskim, włoskim, czeskim oraz greckim.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z koordynatorem projektu Panią Eweliną Iwanek (ewelina.iwanek@oic.lublin.pl) lub z partnerem krajowym tutaj.