Oznámení OSTESA EU o výsledcích pilotního testování!

Fáze pilotního testování výstupů projektu OSTESA EU začala v říjnu 2017 a bylo dokončeno v dubnu 2018. Nástroj OSTESA EU pro hodnocení klimatu v organizaci byl testován od října 2017 do února 2018. Během těchto měsíců využilo přibližně 245 zaměstnanců, majitelů a manažerů malých a středních podniků z 52 různých společností metodu barvově slovních asociací a dotazníkovou metodu. Nástroj nyní integruje zpětné vazby získané v hodnotícím formuláři a bude připraven k využití v červnu 2018….