Wyniki pilotażu rezultatów projektu OSTESA EU!

Zakończył się pilotaż narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego OSTESA, który trwał od października 2017 roku do kwietnia br. W tym czasie ponad 245 pracowników oraz pracodawców/ menedżerów z 52 różnych firm z sektora MŚP przetestowało narzędzie oparte na metodzie skojarzeń kolorów oraz metodzie samoopisu. W chwili obecnej partnerzy dopracowują narzędzie w oparciu o otrzymany feedback. Narzędzie będzie gotowe już w czerwcu br. Link do strony: http://tool.ostesa.eu. W okresie od marca do kwietnia br. odbył się…