Wyniki pilotażu rezultatów projektu OSTESA EU!

Zakończył się pilotaż narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego OSTESA, który trwał od października 2017 roku do kwietnia br. W tym czasie ponad 245 pracowników oraz pracodawców/ menedżerów z 52 różnych firm z sektora MŚP przetestowało narzędzie oparte na metodzie skojarzeń kolorów oraz metodzie samoopisu. W chwili obecnej partnerzy dopracowują narzędzie w oparciu o otrzymany feedback. Narzędzie będzie gotowe już w czerwcu br. Link do strony: http://tool.ostesa.eu. W okresie od marca do kwietnia br. odbył się…

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia w zakresie budowania klimatu organizacyjnego w ramach projektu OSTESA EU!

W marcu br. rozpocznie się pilotaż programów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu “Zadowolenie pracowników kluczem do sukcesu organizacji – OSTESA EU”. Programy oraz materiały szkoleniowe zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby poprawić wydajność firm poprzez budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego oraz poprawę satysfakcji pracowników. Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące wymiary klimatu organizacyjnego: Komunikacja, Uznanie, Nagradzanie, Spójność, Wsparcie, Przejrzystość, Zaufanie, Przywództwo, Sprawiedliwość, Efektywność, Troska o pracownika. Zasoby te mają na celu poprawę…

Szkolenie trenerów w Mediolanie w ramach projektu OSTESA EU!

W dniach 20-24 listopada br. odbyło się szkolenie trenerów w siedzibie partnera projektu włoskiej Szkoły Biznesu ISTUD Foundation w Mediolanie. Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy z produktami projektu OSTESA EU oraz zapoznanie się z metodologią prowadzenia szkoleń dla grup docelowych w krajach partnerskich. Szkolenie umożliwiło nabycie wiedzy i doskonalenie przez uczestników (trenerzy, doradcy) umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych projektu tj.  kadry kierowniczej/ menedżerów i pracowników…

Szkolenie trenerów w Mediolanie w ramach projektu OSTESA EU!

W dniach 20-24 listopada br. odbyło się szkolenie trenerów w siedzibie partnera projektu włoskiej Szkoły Biznesu ISTUD Foundation w Mediolanie. Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy z produktami projektu OSTESA EU oraz zapoznanie się z metodologią prowadzenia szkoleń dla grup docelowych w krajach partnerskich. Szkolenie umożliwiło nabycie wiedzy i doskonalenie przez uczestników (trenerzy, doradcy) umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych projektu tj.  kadry kierowniczej/ menedżerów i pracowników…

Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego: NABÓR DO UDZIAŁU W PILOTAŻU!

Partnerzy projektu OSTESA EU rekrutują MŚP w każdym z krajów partnerskich do udziału w testowaniu narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego. Wybrane organizacje będą miały bezpośredni dostęp do narzędzia online opracowanego w ramach projektu, które pozwala dokonać oceny wybranych wymiarów klimatu organizacyjnego, dając jasną i wymierną informację na temat zadowolenia ich pracowników. To innowacyjne i bezpłatne narzędzie opiera się między innymi na metodzie asocjacji kolorów, która wspiera użytkowników w identyfikacji wymiarów do diagnozy. Obejmuje również podejście…

Ogromny postęp w realizacji projektu: sprawdź tutaj!

Podczas ostatniego spotkania partnerów projektu (Cypr, 11-12 kwietnia 2017 r.), partnerzy przeanalizowali postęp w realizacji projektu OSTESA EU, zdefiniowali kolejne kroki w procesie tworzenia produktów, a także działania związane z upowszechnianiem i jakością. Uzgodniono szereg terminów, szczególnie w odniesieniu do narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego i pakietu szkoleniowego. Obecnie partnerstwo opracowuje innowacyjne treści i zasoby, aby przygotować elastyczną ścieżkę szkoleniową obejmującą jedenaście istotnych wymiarów klimatu organizacyjnego (rezultat desk research oraz badań w terenie). Partnerzy zaplanowali…

Użytkownicy i eksperci zaangażowani w przygotowanie narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego

Na podstawie wyników etapu badań i analiz, partnerzy tworzą Narzędzie do Oceny Klimatu Organizacyjnego. To elektroniczne narzędzie będzie mierzyć wymiary klimatu organizacyjnego zdiagnozowane w pierwszej fazie projektu, to jest: komunikację, uznanie, nagradzanie, spójność, wsparcie, przejrzystość, zaufanie, przywództwo, sprawiedliwość, efektywność i troskę o pracownika. W okresie od października do listopada, wszyscy partnerzy przeprowadzili zogniskowane wywiady grupowe w swoich krajach, z udziałem specjalistów, HR menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów. Celem tych wywiadów była analiza i omówienie poszczególnych…

Raport badawczy z analizy potrzeb (RAR) opracowany w ramach projektu OSTESA został opublikowany!

  Raport badawczy z analizy potrzeb (RAR) opracowany w ramach projektu OSTESA został opublikowany! Chcesz poznać wyniki pierwszej fazy realizacji projektu? Rezultaty przeglądu literatury, desk research oraz badań przeprowadzonych w krajach partnerskich można znaleźć tutaj. Bądź na bieżąco z działaniami projektowymi i dowiedz się więcej o tym, co dzieje się i co planujemy w najbliższym czasie. Pobierz trzeci newsletter dostępny tutaj.