Oznámení OSTESA EU o výsledcích pilotního testování!

Fáze pilotního testování výstupů projektu OSTESA EU začala v říjnu 2017 a bylo dokončeno v dubnu 2018. Nástroj OSTESA EU pro hodnocení klimatu v organizaci byl testován od října 2017 do února 2018. Během těchto měsíců využilo přibližně 245 zaměstnanců, majitelů a manažerů malých a středních podniků z 52 různých společností metodu barvově slovních asociací a dotazníkovou metodu. Nástroj nyní integruje zpětné vazby získané v hodnotícím formuláři a bude připraven k využití v červnu 2018….

Zúčastněte se testování výstupu projektu OSTESA EU – Programme Toolkitu!

V březnu začne v projektu OSTESA EU – Organizational success through employee satisfaction testování tréninkových programů, které mají za cíl zlepšit výkonnost malých a středních podniků a spokojenost zaměstnanců prostřednictvím změn klimatu firmy. Projekt je postaven na aktuálních poznatcích a konktrétně se týká následujících dimenzí organizačního klimatu: komunikace, uznání, odměňování, soudržnost, podpora, jasnost a srozumitelnost, důvěra, leadership, férové jednání, efektivita, péče o zaměstnance. Prostředkem pro zlepšení dimenzí organizačního klimatu je práce na kompetencích, a to jak u…

V Miláně, Itálie, proběhlo krátké setkání školitelů a trenérů k projektu OSTESA EU!

Krátké projektové setkání školitelů a trenérů proběhlo ve dnech 20. až 24. listopadu v Miláně. Tento odborný a vzdělávací výcvik byl navržen tak, aby vytvořil podmínky pro získání dovedností potřebných k samostatnému vedení školení a workshopů týkajících se tréninkových materiálů vytvořených na základně produktů projetu OSTESA EU v každé partnerské zemi. Tato odborná příprava umožnila vybudovat, anebo posílit kapacitu projektových expertů (školitelů a konzultantů), připravit tyto experty na využití vypracovaných výstupů projektu na místní / regionální…

Nástroj pro hodnocení klimatu: Přidejte se k pilotnímu testování!

Partneři projektu OSTESA EU hledají malé a střední firmy a organizace, které by se zapojily do pilotní fáze testování online Nástroje pro hodnocení klimatu. Zapojené firmy a organizace budou mít jako první možnost vyzkoušet si online Nástroj pro hodnocení klimatu. Získaný výsledek měření jim odhalí stav organizačního klimatu v pracovní skupině, vliv a sílu jednotlivých dimenzí. Firma či organizace, která se bude účastnit pilotního testování, zapojí nejméně jednoho manažera a 30 – 60 zaměstnanců. Takto získá…

Newsletter č. 4 právě vyšel!

Můžete si stáhnout Newsletter č. 4 projektu OSTESA EU! Klikněte zde a objevíte novinky z postupu jednotlivých aktivit projektu.

Od třetího setkání projektových partnerů bylo dosaženo velkého úspěchu: přesvědčte se sami!

Během posledního setkání projektových partnerů na Kypru (11.–12. dubna 2017) partneři analyzovali dosavadní práci a posuny v projektu a definovali další kroky a dílčí úkoly jednotlivých cílů projektu OSTESA EU, jakož i činností v oblasti šíření informací o projektu a procesů kvality. Byly stanoveny lhůty pro krátkodobé projektové aktivity týkající se Nástroje pro hodnocení klimatu a komplexního nástroje tréninkových programů – Programme Toolkit. Jednotliví partneři pracují na obsahu a materiálech pro vytvoření flexibilního a komplexního tréninkového řešení pro…

Koncoví uživatelé a odborníci se podíleli na doladění jednotlivých položek hodnotícího nástroje

Na základně poznatků vycházejících z analyticko-výzkumné fáze projektu vytvářejí partneři Nástroj pro měření klimatu v organizacích a ustálili sadu dimenzí, ze kterých bude nástroj vycházet. Práce na prvním prototypu nástroje již začaly. Určenými dimenzemi jsou: Komunikace; Uznání a ocenění; Odměňování; Soudržnost; Podpora; Jasnost a srozumitelnost; Důvěra; Leadership; Férové jednání; Efektivita; Péče o zaměstnance. V období října až listopadu zorganizovali všichni partneři na národní úrovni rozhovory v rámci ohniskových skupin (focus groups) zahrnující zaměstnance, HR manažery, lektory a konzultanty. Hlavním…

Analyticko-výzkumná zpráva (RAR) projektu Ostesa byla vydána!

  Analyticko-výzkumná zpráva (RAR) projektu Ostesa byla vydána! Jste zvědaví jaké hlavní zjištění první část projektu obsahuje? Ve zprávě najdete výsledky rešerše různých zdrojů včetně literatury i část týkající se práce v terénu partnerů ze všech zemí. Zpráva je k dispozici zde. Držte krok s pokroky projektu a zjistěte více o tom se se právě děje a co je v plánu dále. Vše najdete ve třetím newsletteru, který je dostupný zde.

NOVINKY O OSTESA EU!

Kde se právě nacházíme? Partneři OSTESA EU právě dokončili důležitý milník v tomto projektovém evropském počinu, a to analyticko-výzkumnou část. Zapojení manažerů, zaměstnanců, lektorů a konzultantů z několika evropských zemí bylo absolutně klíčové k jejímu úspěšnému zvládnutí.  Výsledek bude dostupný velmi brzo, a to v analyticko-výzkumné zprávě. Co bude dále? Nyní se pracuje na nástroji pro měření klimatu. Výsledky počátečních rešerší a analýz určily směr toho, co je opravu zapotřebí a projektoví partneři pracují na vytvoření efektivního a užitečného…