Projekt OSTESA EU

Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez budowanie
pozytywnego klimatu organizacyjnego

O OSTESA EU

Projekt OSTESA EU rozpoczął się we wrześniu 2015 roku i jest 3-letnią inicjatywą mającą na celu rozwój umiejętności miękkich (takich jak przywództwo) kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego sprzyjającego wysokiej motywacji oraz zadowoleniu pracowników. Podstawą projektu jest założenie, że w pozytywnym klimacie organizacyjnym pracownicy są pewni siebie, osiągają lepsze wyniki oraz mają wyższą efektywność. Jak więc organizacje, a przede wszystkim MŚP, mogą budować i poprawiać klimat organizacyjny?

Projekt OSTESA EU zakłada opracowanie kompleksowego systemu składającego się z różnych narzędzi i materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystywane w procesie szkoleniowo-doradczym w celu poprawy klimatu organizacyjnego i osiągnięcia maksymalnego zaangażowania pracowników. Rezultaty projektu powstaną w oparciu o Raport z Analizy Potrzeb Szkoleniowych, identyfikujący istotne wymiary klimatu organizacyjnego, style przywódcze, które pozytywnie wpływają na klimat organizacyjny, oraz potrzeby grup docelowych. Projekt zakłada opracowanie następujących narzędzi:

Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego

Elektroniczne narzędzie do pomiaru poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego dostarczające informacji na temat klimatu panującego w organizacji

Pakiet Szkoleniowy

Zestaw narzędzi oraz materiałów szkoleniowych i ewaluacyjnych, do wykorzystania w procesie szkoleniowo-doradczym do budowy i poprawy klimatu organizacyjnego

Poradnik dla kadry zarządzającej

Źródło wskazówek do budowania pozytywnego klimatu organizacyjnego, pokazujące zależność pomiędzy stylem przywództwa a pozytywnym klimatem organizacyjnym

Pakiet do szkolenia trenerów

To zestaw materiałów wspierający instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz trenerów w przygotowaniu i realizacji działań szkoleniowych i doradczych w zakresie budowy i poprawy klimatu organizacyjnego

Cele

Projekt OSTESA EU ma na celu poprawę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez budowanie pozytywnego klimatu
organizacyjnego oraz rozwój kompetencji miękkich w tym umiejętności przywódczych. Główne cele projektu:

Poprawa klimatu organizacyjnego w MŚP, wzrost motywacji
i zaangażowania pracowników

Zwiększenie świadomości kadry zarządzającej i pracowników działów kadr (HR) na temat korzyści płynących z pozytywnego klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwach

Zwiększenie dostępności narzędzi do poprawy klimatu organizacyjnego
poprzez rozwój kompetencji

Rozwój umiejętności trenerów i pracowników
działów kadr (HR).

Działania

Działania w ramach projektu OSTESA EU:

  1. Rezultaty pracy intelektualnej: raporty, narzędzia i materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu (powyżej opisane), dostępne online;
  2. Wydarzenia upowszechniające: działania upowszechniające, w tym seminaria oraz warsztaty w krajach partnerów projektu (Cypr, Republika Czeska, Włochy, Polska i Portugalia) promujące produkty projektu;
  3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami: krótkie programy szkoleniowe dla pracowników, trenerów i doradców, zaangażowanych w szkolenia pilotażowe w krajach partnerów projektu oraz transfer i wykorzystanie rezultatów projektu.
Grupy
docelowe

Projekt adresowany jest do kadry zarządzającej /
menedżerów oraz pracowników małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), jak również do trenerów oraz
instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego.