ostesa_icon_banner

Zadowolenie pracowników kluczem do sukcesu organizacji

Ostesa EU

OSTESA EU jest to projekt skierowany do organizacji dążących do wzrostu satysfakcji i zadowolenia swoich pracowników oraz budowania pozytywnego klimatu organizacyjnego. Innowacyjne rozwiązania oraz materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu OSTESA EU zapewnią efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, skuteczną motywację pracowników oraz wpłyną na na wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W jaki sposób? Dowiedz się więcej…

Projekt

Projekt OSTESA EU ma na celu budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego sprzyjającego wysokiej motywacji pracowników i menedżerów oraz podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez rozwój kompetencji miękkich pracowników. Projekt zakłada opracowanie elektronicznego narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego oraz zestawu narzędzi szkoleniowych i ewaluacyjnych, które będą wykorzystywane w procesie szkoleniowo-doradczym do poprawy klimatu organizacyjnego i osiągnięcia maksymalnego zaangażowania pracowników (pracowników MŚP, kadry zarządzającej / menedżerów).

WIĘCEJ
PLIKI DO POBRANIA

Wszystkie rezultaty projektu, wydarzenia oraz szkolenia organizowane w ramach projektu OSTESA EU są odpowiedzią na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie budowania pozytywnego klimatu organizacyjnego poprzez rozwój umiejętności i kompetencji pracowników. Na stronie projektu możesz dowiedzieć się więcej o klimacie organizacyjnym oraz uzyskać dostęp do publikacji opracowanych w ramach projektu.

WIĘCEJ
KONTAKT

Konsorcjum projektu OSTESA EU składa się z 5 partnerów (NGO, MŚP, szkoła biznesu) pochodzących z 5 krajów Unii Europejskiej. Międzynarodowa współpraca partnerów pozwala na przetestowanie produktów projektu na szeroką skalę oraz wykorzystanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy partnerów do opracowania wysokiej jakości rezultatów projektu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco z wydarzeniami organizowanymi w ramach projektu OSTESA EU.
Dowiedz się więcej o dotychczasowych działaniach, planach na przyszłość oraz rezultatach projektu.